Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Звіти по запобіганню корупції
Відкрити все

ЗВІТ


про хід виконання ГУНП в Сумській області заходів Антикорупційної

програми Національної поліції України на 2018 рік у першому півріччі


2018 року


На виконання вимог підпункту 2 пункту 3 наказу НП України від

02.04.2018 No 325 «Про затвердження Антикорупційної програми Національної

поліції України на 2018 рік» (далі - Програма) інформуємо Вас, що у першому

півріччі 2018 року Головним управлінням Національної поліції в Сумській

області (далі – ГУНП), в межах визначеної Програмою відповідальності,

проведені наступні заходи з реалізації відомчої політики щодо запобігання та

протидії:

- наказами ГУНП від 24.01.2018 No 115 «Про затвердження

відповідальних осіб у територіальних та структурних підрозділах ГУНП в

Сумській області» та від 06.04.2018 No 487 «Про затвердження списку

працівників, відповідальних за реалізацію антикорупційних заходів у

структурних підрозділах ГУНП в Сумській області», у кожному підрозділі

ГУНП визначено відповідальну особу за реалізацію антикорупційних заходів;

- розроблено та направлено на місця для використання у службовій

діяльності методичні рекомендації щодо організації та проведення в

структурних підрозділах апарату, територіальних відділах та відділеннях ГУНП

області роботи з питань запобігання та виявлення корупції

(вих. No 553/01/12/10-2018 від 14.02.2018);

- розроблено, затверджено та направлено на місця Робочі заходи ГУНП

щодо запобігання та виявлення корупції серед поліцейських, державних

службовців, інших працівників ГУНП в Сумській області на І півріччя 2018

року ( вих. No 1270/12/10-2018 від 28.03.2018);

- розроблено, затверджено та направлено на місця Робочі заходи щодо

запобігання та виявлення корупції серед поліцейських, державних службовців,

інших працівників ГУНП в Сумській області на ІІ півріччя 2018 року (на

виконання Антикорупційної програми Національної поліції України на 2018

рік, затвердженої наказом Національної поліції від 02.04.2018 No 325) (наказ

ГУНП від 26.06.2018 No 838);

- підготовлено та направлено на місця 17 аналітичних документів

(доручення, службові телеграми, вказівки, листи), що стосуються організації та

проведення серед особового складу ГУНП роботи з питань запобігання та

виявлення корупції;

Питання щодо стану дотримання службової дисципліни, а також вимог

Закону України «Про запобігання корупції» особовим складом підрозділів

поліції області постійно розглядається на нарадах керівництва ГУНП та

засіданнях Колегії ГУНП (рішення наради керівництва ГУНП від 29.01.2018

No 366/01/12/10-2018, від 21.05.2018 No 2214/12/10-2018; рішення засідання

колегії ГУНП від 09.02.2018 No 550/01/12/10-2018).

На виконання п.2 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ, з

метою вжиття заходів щодо удосконалення роботи з викривачами та їх захисту,


контролю за процесом отримання інформації від викривачів та результатами

опрацювання вказаної інформації, керівництвом ГУНП, структурних та

територіальних підрозділів ГУНП опрацьовуються у межах компетенції усі

звернення, що надходять під час особистого прийому, до САLL-Центру, на

електронну адресу, поштовим зв’язком. Створено максимально захищені від

несанкціонованого втручання та витоку інформації стороннім особам канали

зв’язку для одержання повідомлень від викривачів.

У звітному періоді повідомлень від викривачів про порушення

працівниками ГУНП вимог Закону України «Про запобігання корупції» не

надходило.

На виконання п.4 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ, з

метою забезпечення додаткового контролю за зверненнями, які надходять

поштовим, телефонним та електронним зв’язком щодо порушень працівниками

поліції антикорупційного законодавства, у тому числі анонімними зверненнями

і зверненнями від працівників поліції працівниками відділу документального

забезпечення та відділу інспекції з особового складу управління кадрового

забезпечення ГУНП періодично проводиться моніторинг відповідних запитів,

звернень та листів - відповідей на них, про що кожного місяця направляється

звіт до УПЗКПЛ (вих.398/117/01/12/10-2018 від 05.02.2018;

вих.862/117/01/12/10-2018 від 03.03.2018; вих.1341/117/01/12/10-2018 від

03.04.2018; вих.1880/117/01/12/10-2018 від 27.04.2018; вих.2494/117/01/12/10-

2018 від 04.06.2018).

На виконання п.5 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ, з

метою вжиття заходів щодо прозорого відбору кандидатів на службу в поліцію,

проведення атестації, на веб-сайті ГУНП публікується інформація щодо

кожного етапу конкурсного відбору кандидатів на службу. Здійснюється

аудіофіксація всіх етапів конкурсу, у тому числі і відеофіксація засідань

конкурсної комісії.

На виконання п.6 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ, з

метою вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення,

контролю за дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту

інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних

правопорушень ризиків в діяльності працівників поліції, в підрозділах ГУНП

запроваджено проведення самостійного тестування працівників на наявність

(відсутність) конфлікту інтересів, відповідно до Методичних рекомендації

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017

No 839 (службові телеграми від 13.03.2018 No 987/05/12/10-2018; від 29.05.2018

No 2275/01/12/10-2018).

На виконання п.7 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ, з

метою забезпечення ведення обліку працівників поліції, притягнутих до

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень,

пов’язаних з корупцією, до підрозділів ГУНП направлено Доручення ГУНП від

25.12.2017 No 518/01/12-2018.


Вказана інформація щокварталу узагальнюється працівниками відділу

інспекції з особового складу УКЗ ГУНП та надається до УПЗКПЛ

(вих.398/117/01/12/10-2018 від 05.02.2018; вих.862/117/01/12/10-2018 від

03.03.2018; вих.1341/117/01/12/10-2018 від 03.04.2018; вих.1880/117/01/12/10-

2018 від 27.04.2018; вих.2494/117/01/12/10-2018 від 04.06.2018)

На виконання пунктів 8, 9 Додатку No 1 до Антикорупційної

програми НПУ, в ГУНП організовано та проводиться робота щодо подання

поліцейськими, державними службовцями, іншими працівниками поліції, що є

суб’єктами декларування: щорічної декларації;при припиненні діяльності,

пов’язаної з виконанням функцій держави; через рік після припинення

діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави; претендента на зайняття

посад.

Також, здійснюється контроль за своєчасністю подачі декларацій

поліцейськими, державними службовцями, іншими працівниками поліції. До

Національного агентства з питань запобігання корупції у встановленому

порядку направляються повідомлення про випадки неподання чи несвоєчасного

подання таких декларацій.

У кожному підрозділі ГУНП не рідше, ніж раз на місця проводяться

додаткові заняття у системі службової підготовки щодо вивчення вимог Закону

України «Про запобігання та виявлення корупції», інших нормативних актів, у

тому числі з питань фінансового контролю, виявлення та врегулювання

конфлікту інтересів тощо.

16.02.2018, з метою проведення занять з питань запобігання та виявлення

корупції проведено збір осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних

заходів у кожному підрозділі ГУНП.

16.03.2018, на виконання вимог Закону України «Про запобігання

корупції», дотримання фінансового контролю, унеможливлення корупційних

ризиків при прийнятті процесуальних рішень, адміністративно-господарських

чи організаційно-розпорядчих дій, а також доручення НП України від

26.02.2018 No 2323/01/47-2017, проведено семінар-нараду у сфері запобігання

корупції, з керівниками підрозділів ГУНП та особами, відповідальними за

реалізацію антикорупційних заходів у підрозділах ГУНП.

Станом на 01.04.2018 щорічні е-декларації за 2017 рік подали всі

працівники ГУНП.

Станом на 01.04.2018 е-декларації через рік після припинення діяльності,

пов’язаної із виконанням функції держави не подали 64 особи (повідомлення до

УПЗКПЛ від 12.04.2018 вих. No 1546/117/01/12/4-2018).

Станом на 26.06.2018 при припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням

функцій держави несвоєчасно подали та не подали е-декларації 6 працівників

(повідомлення до УПЗКПЛ підшиті у номенклатурній справі УКЗ ГУНП No 12-

18 «Листування з питань здійснення заходів щодо попередження корупційних

проявів серед особового складу».

На виконання п.10 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ,

працівниками відділу інспекції з особового складу УКЗ ГУНП щомісяця


проводяться раптові перевірки територіальних підрозділів ГУНП, під час яких

вивчається стан організації, проведення та результати роботи з питань

запобігання та виявлення корупції.

Впродовж липня 2018, згідно окремого графіка (вих. No 2956/12/10/01-

2018 від 26.06.2018) додатково будуть проведені перевірки підрозділів ГУНП

щодо організації, проведення та результатів роботи з питань запобігання та

виявлення корупції та надана практична та методична допомога з питань

запобігання та протидії корупції.

На виконання п. 11 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ,

в ГУНП постійно здійснюється моніторинг громадської думки та інформації,

яка публікується в ЗМІ, Інтернет-мережі щодо питань антикорупційної

діяльності НПУ, ГУНП та про факти, які можуть свідчити про вчинення

працівниками поліції протиправних діянь.

На веб-сайті ГУНП постійно відділом комунікації ГУНП розміщуються

публікації про антикорупційну діяльність ГУНП, у тому числі інформація щодо

повідомлення поліцейськими ГУНП області про пропозиції надання їм

неправомірної вигоди.

На виконання пунктів 12, 13 Додатку No 1 до Антикорупційної

програми НПУ, в ГУНП організовано проведення УКЗ ГУНП перевірок

достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом

України «Про очищення влади». За результатами таких перевірок у

обов’язковому порядку складаються відповідні довідки, які долучаються до

особових справ.

У межах повноважень УКЗ ГУНП, у відповідності до вимог постанови

Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 No 171, проводяться спеціальні

перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з

підвищеним корупційним ризиком. За результатами аналізу отриманої з

відповідних органів інформації складаються довідки за підписом начальника

ГУНП, які долучаються до особових справ.

На виконання п.14 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ,

інформуємо, що у поточному році представники ГУНП не приймали участі у

комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що

організовувалися та проводилися Консультаційною місією ЄС,

представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями.

На виконання п. 16 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ,

у поточному в ГУНП за фактами можливого порушення працівниками вимог

антикорупційного законодавства проведено 3 службових розслідувань (за

фактом складання трьох протоколів про вчинення адміністративних

корупційних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 172-6 та ч.4 ст. 172-6

КУпАП відносно слідчого слідчого відділення Сумського районного відділу

поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції Б.; за фактом

отримання неправомірної вигоди слідчим слідчого відділення Краснопільського

відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області


старшим лейтенантом поліції Ш.). На даний час триває одне службове

розслідування за фактом складання протоколу про вчинення адміністративного

корупційного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 172-6 КУпАП

(несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані) відносно

інспектора інспекторського відділу управління організаційно-аналітичного

забезпечення та оперативного реагування ГУНП старшого лейтенанта поліції Г.

На виконання п. 17 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ,

у поточному в ГУНП потреби у захисті працівників поліції, які повідомили про

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень або

про підбурення до їх вчинення, майна таких працівників або близьких родичів

не виникало.

У поточному році задокументовано 7 фактів пропозиції надання

поліцейських ГУНП неправомірної вигоди (Сумський ВП, Шосткинський ВП,

Краснопільське ВП по 1, Охтирський ВП та Білопільське ВП по 2). Інформація

про вказані факти направлялася до ДКЗ НП України. Поліцейські, які

повідомили про пропозицію надання їм неправомірної вигоди, премійовані

керівництвом ГУНП.

На виконання п.18 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ,

керівництвом ГУНП та підрозділів здійснюється постійний контроль за

дотриманням підлеглими працівниками правил етичної поведінки, вимог та

обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

Кожен працівник поліції попереджений про недопущення порушень

правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом України

«Про запобігання корупції» під підпис. Відповідні пам’ятки долучені до

особових справ усіх працівників ГУНП.

Крім цього, кожному поліцейському ГУНП вручено Пам’ятку «Поліція

без корупції про що не варто забувати», розроблену УПЗКПЛ.

На виконання п. 19 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ,

керівництвом ГУНП, структурних та територіальних підрозділів ГУНП

проводиться робота щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних

ризиків у діяльності підпорядкованих підрозділів поліції області, які зазначені у

Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НПУ (Додаток 2

до Антикорупційної програми НП України).

На виконання п.20 Додатку No 1 до Антикорупційної програми НПУ,

у ГУНП на постійні основі відбувається взаємодія із спеціально

уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції (Сумське управління

ДВБ НП України, прокуратура Сумської області) щодо обміну інформацією про

можливі корупційні та пов’язані з корупцією порушення з боку працівників

ГУНП, та реалізації такої інформації.


ГУНП в Сумській області

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux