Поліцейська комісія

 • Персональний склад комісії

  СКЛАД

  поліцейської комісії Головного управління

  Національної поліції в Сумській області

  (затверджений наказом ГУНП від 10.10.2016 №1356, зміни внесено наказом ГУНП від 25.10.2017 №1338)

   

   

  ГОЛОВА ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

   

  Толбатов Валерій Миколайович – депутат Сумської обласної ради (представник громадськості, обраний Сумською обласною радою).

   

  СЕКРЕТАР ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

   

  Прокопенко Тамара Антонівна – заступник начальника управління кадрового забезпечення Головного управління національної поліції в Сумській області (представник, визначений начальником Головного управління Національної поліції в Сумській області).

   

  ЧЛЕНИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

   

  1. Демченко Олена Миколаївна – керівник регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області (представник, визначений Міністром внутрішніх справ України).

   

  2. майор поліції Славгородський Олександр Володимирович – начальник Сумського управління ДВБ Національної поліції України

   

  3. Пінчук Едуард Іванович – депутат Сумської обласної ради (представник громадськості, обраний Сумською обласною радою).

   

   

   

  ПОЛІЦЕЙСЬКА КОМІСІЯ РОЗТАШОВАНА ЗА АДРЕСОЮ:

  м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23 каб. 301

  тел. (0542) 667-046

  ел. пошта sumysov@gmail.com

   

 • Протоколи поліцейської комісії

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  21.06.2018                                                                                                         № 13

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Прокопенко Т.А.

  Секретар – Демченко О.М.,

  Члени поліцейської комісії - Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  Порядок денний:

          

           1. Обрання секретаря поліцейської комісії для проведення засідання.

  2. Проведення співбесіди з кандидатами на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”.

  Обговорення результатів та прийняття відповідного рішення: „рекомендований” чи „не рекомендований” до проходження служби в поліції.

  3. Складання загального рейтингу претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  4. Визначення переможців конкурсу на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, за результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу.

   

  І. СЛУХАЛИ:

  Інформацію Прокопенко Т.А., яка довела до присутніх, що у зв’язку з перебуванням голови поліцейської комісії Толбатова В.М. на лікарняному, відповідно до пункту 9 статті 51 Закону України „Про Національну поліцію” від 02 липня 2015 № 580-VIII (далі Закон № 580-VIII), пункту 2 розділу ІІІ Порядку діяльності поліцейської комісії ГУНП в Сумській області (далі Порядок), затвердженого наказом ГУНП від 10.10.2016 № 1356 (зі змінами, внесеними наказом ГУНП від 25.10.2017 № 1338), обов’язки голови поліцейської комісії виконує секретар, тобто Покопенко Т.А.

  Враховуючи викладене, керуючись абзацом другим пункту 3 розділу ІІІ Порядку, необхідно покласти обов’язки секретаря на одного з членів комісії.

   

  ВИСТУПИЛИ:

           Пінчук Е.І., Славгородський О.В., Демченко О.М.

   

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Обов’язки секретаря покласти на члена поліцейської комісії     Демченко О.М.

  3. Секретарю поліцейської комісії при проведенні засідання керуватись статями 51-55 Закону України «Про Національну поліцію», наказом МВС України від 25.12.2015 № 1631 «Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2016 за № 46/28179 та Порядком.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  ІІ. СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію голови поліцейської комісії Покопенко Т.А., яка запропонувала перед проведенням співбесіди з кандидатами, вивчити документи кандидатів, які подані ним особисто та надані службою персоналу (кадрового забезпечення), результати тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорити результати усіх етапів конкурсу та після співбесіди прийняти рішення „рекомендувати” чи „не рекомендувати” до проходження служби в Національній поліції.

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Секретар поліцейської комісії Демченко О.М. нагадала, що кожен член поліцейської комісії, при проведенні співбесіди, з’ясовує професійні, морально-ділові та управлінсько-організаторські здібності кандидата.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  2. Проведення співбесіди з кандидатами на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” наступних кандидатів.

  1) Васеньов Олександр Вікторович;

  2) Вовк Денис Олександрович;

  3) Деркач Богдан Олексійович;

  4) Іванов Роман Валерійович;

  5) Лопа Вячеслав Сергійович;

  6) Марченко Ольга Андріївна;

  7) Омельченко Олександр Миколайович;

  8) Шпак Євген Олександрович;

  9) Ягупа Сергій Вікторович.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами розгляду документів, які подані кандидатами особисто та службою кадрового забезпечення, вивчення результатів тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорення результатів усіх етапів конкурсу, проведеної співбесіди з кандидатами та обговорення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей кандидатів, членами поліцейської комісії прийняте рішення

   рекомендувати для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Сумській області наступних кандидатів:

  1) Васеньов Олександр Вікторович

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  2) Вовк Денис Олександрович

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

   

  3) Лопа Вячеслав Сергійович

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  4) Марченко Ольга Андріївна

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  5) Омельченко Олександр Миколайович

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  6) Ягупа Сергій Вікторович

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

   не рекомендувати для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Сумській області наступних кандидатів:

  1) Деркач Богдан Олексійович

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  2) Іванов Роман Валерійович

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  3) Шпак Євген Олександрович;

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  ІІІ. СЛУХАЛИ:

           Інформацію голови поліцейської комісії Прокопенко Т.А., яка запропонувала скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”.

          

  ВИСТУПИЛИ:

           Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

          

  УХВАЛИЛИ:

  1. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, у такому порядку:

  1) Марченко Ольга Андріївна;

  2) Ягупа Сергій Вікторович;

  3) Омельченко Олександр Миколайович;

  4) Лопа Вячеслав Сергійович;

  5) Васеньов Олександр Вікторович;

  6) Вовк Денис Олександрович.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

           ІV. СЛУХАЛИ:

  Голову поліцейської комісії Прокопенко Т.А., яка запропонувала за результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Сумській області.

          

           УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Сумській області у такому порядку:

  1) Марченко Ольга Андріївна;

  2) Ягупа Сергій Вікторович;

  3) Омельченко Олександр Миколайович;

  4) Лопа Вячеслав Сергійович;

  5) Васеньов Олександр Вікторович;

  6) Вовк Денис Олександрович.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

   

   

  Голова комісії:                              о/п                             Т.А. Прокопенко

   

  Секретар комісії         :                           о/п                             О.М. Демченко

   

  Члени комісії:                                о/п                              Е.І. Пінчук

   

                                        __________о/п____________              О.В. Славгородський

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  11.06.2018                                                                                                         № 12

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  Порядок денний:

   

           1. Про результати перевірки документів, поданих кандидатами, щодо участі у конкурсі на вакантні посади „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І. СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію начальника СОВПАП УКЗ ГУНП Шосталя Є.Ю. про результати перевірки документів, поданих кандидатами, для участі у конкурсі на вакантні посади „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  У період з 26.05.2018 по 10.06.2018 СОВПАП УКЗ забезпечено приймання документів у кандидатів на службу в поліцію.

           Станом на 11.06.2018 прийнято документи на посади:

  - поліцейський сектору реагування патрульної поліції (виставлено 20 вакантних посад), зареєструвалось - 46 осіб, подали документи для участі у конкурсі – 27 кандидатів;

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Прокопенко Т.А., Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Допустити до участі в конкурсі 27 (двадцять сім) кандидатів на вакантні посади „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, які відповідають вимогам частин першої, третьої статті 49 Закону України „Про Національну поліцію”:

           1. Вовк Денис Олександрович;

           2. Васеньов Олександр Вікторович;

           3. Деркач Богдан Олександрович;

           4. Дзюба Богдан Володимирович;

           5. Іванов Роман Валерійович;

           6. Коваленко Артем Сергійович;

           7. Мунтянов Олексій Васильович;

           8. Омельченко Олександр Миколайович;

           9. Олещенко Ігор Анатолійович;

           10. Панаріна Вікторія Валентинівна;

           11. Перепека Ярослав Андрійович;

           12. Палеєв Василь Володимирович;

           13. Рибалка Олександр Анатолійович;

           14. Сирота Дмитро Станіславович;

           15. Соколовський Євгеній Вікторович;

           16. Ткачук В’ячеслав Іванович;

           17. Ткаченко Олег Олександрович;

           18. Хоруженко Яна Миколаївна;

           19. Хорошуля Марія Вячеславівна;

           20. Шаповалова Каріна Вікторівна;

           21. Шпак Євген Олександрович;

           22. Щербак Марина Ігорівна;

           23. Ягупа Сергій Вікторович;

           24. Бокань Михайло Олександрович;

           25. Шестаченко Дмитро Сергійович

           26. Лопа Вячеслав Сергійович;

           27. Марченко Ольга Андріївна.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  2. Робочій групі забезпечити організацію проведення конкурсу на вакантні посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” ГУНП в Сумській області.

   

   

   

  Голова комісії:                                                                В.М. Толбатов

   

  Секретар комісії         :                                                             Т.А. Прокопенко

   

  Члени комісії:                                                                  О.М. Демченко

   

                                                                                              Е.І. Пінчук

   

                                        ______________________          О.В. Славгородський

   

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  01.06.2018                                                                                                         № 11

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Пінчук Е.І., Славгородський О.В., Демченко О.М.

  Начальник СОВПАП УКЗ ГУНП – Шосталь Є.Ю.

   

  Порядок денний:        

   

           1. Про результати перевірки документів, поданих кандидатами, на участь у конкурсі на вакантні посади „молодший інспектор-кінолог” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

          

  І СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію начальника СОВПАП УКЗ ГУНП Шосталя Є.Ю. про результати перевірки документів, поданих кандидатами, для участі у конкурсі на вакантні посади „молодший інспектор-кінолог” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  В період з 02.05.2018 по 31.05.2018 СОВПАП УКЗ забезпечено приймання документів у кандидатів на службу в поліцію.

           Станом на 01.06.2018 прийнято документи на посади:

  - молодший інспектор-кінолог (виставлено 4 вакантних посад), зареєструвалось - 13 осіб, подали документи для участі у конкурсі – 8 кандидатів.

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Прокопенко Т.А., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Допустити до конкурсу 8 кандидатів на вакантні посади „молодший інспектор-кінолог” ГУНП в Сумській області, які відповідають вимогам частин першої, третьої статті 49 Закону України „Про Національну поліцію”:

  1. Салівоненко Людмила Леонідівна;

  2. Битюк Сергій Володимирович;

           3. Солорева Валентина Валеріївна;

           4. Несвітайло Тетяна Андріївна;

           5. Назаренко Аліна Сергіївна;

           6. Савченко Юрій Миколайович;

           7. Ковальова Крістіна Миколаївна;

           8. Свисенко Софія Валеріївна.

          

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

           2. Робочим групам забезпечити організацію проведення конкурсу на вакантні посади молодшого складу поліції „молодший інспектор-кінолог” ГУНП в Сумській області.

   

   

   

  Голова комісії:                              о/п                              В.М. Толбатов

   

  Секретар комісії         :                           о/п                              Т.А. Прокопенко

   

  Члени комісії:                                о/п                              Е.І. Пінчук

   

                                        __________о/п____________              О.В. Славгородський

   

                                        ___________о/п___________              О.М. Демченко

   

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  16.05.2018                                                                                                         № 10

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  Порядок денний:

   

  1. Проведення співбесіди з кандидатами на посади молодшого складу поліції: „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”, „поліцейський ізолятора тимчасового тримання” та „поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  Обговорення результатів та прийняття відповідного рішення: „рекомендований” чи „не рекомендований” до проходження служби в поліції.

  2. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посади молодшого складу поліції: „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”, „поліцейський ізолятора тимчасового тримання” та „поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  3. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади молодшого складу: „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”, „поліцейський ізолятора тимчасового тримання” та „поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І. СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував перед проведенням співбесіди з кандидатами, вивчити документи кандидатів, які подані ним особисто та надані службою персоналу (кадрового забезпечення), результати тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорити результати усіх етапів конкурсу та прийняти рішення „рекомендувати” чи „не рекомендувати” до проходження служби в Національній поліції.

   

   

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Секретар поліцейської комісії Прокопенко Т.А. нагадала, що кожен член поліцейської комісії, при проведенні співбесіди, з’ясовує професійні, морально-ділові та управлінсько-організаторські здібності кандидата.

  Також довела до відома присутніх інформацію, що співбесіду на посаду „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” будуть проходити 8 (вісім) кандидатів конкурсу № 875, та 2 (два) кандидати конкурсу № 875.

  Крім того, Прокопенко Т.А. повідомила, що кандидат Єременко Ігор Іванович реєструвався, подав документи та проходив всі етапи конкурсів на посади: „поліцейський відділення конвойної служби ІТТ” та „поліцейський ІТТ”.

  Перед останнім етапом конкурсів (співбесідою) Єременко І.І. прийняв остаточне рішення проходити співбесіду на посаду „поліцейський відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання”.      

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  2. Проведення індивідуальної співбесіди з кандидатами на посади молодшого складу поліції в ГУНП в Сумській області, вивчення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей наступних кандидатів.

  2.1. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції:

  1) Валюх Валерій Вікторович (конкурс № 875);

  2) Ілліченко Олександр Сергійович (конкурс № 875);

  3) Кротченко Максим Ігорович (конкурс № 910);

  4) Могиленець Світлана Віталіївна (конкурс № 875);

  5) Омельченко Олександр Миколайович (конкурс № 910);

  6) Подейко Олексій Олександрович (конкурс № 875);

  7) Прохненко Максим Сергійлович (конкурс № 875);

  8) Топчій Олег Миколайович (конкурс № 875);

  9) Шевченко Віталій Володимирович (конкурс № 875);

  10) Шульгін Артем Олександрович (конкурс № 875).

   

  2.2. Поліцейський ізолятора тимчасового тримання (конкурс № 876):

  1) Лавриненко Марина Робертівна;

  2) Чмихалова Валерія Юріївна.

   

  2.3. Поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання (конкурс № 879):

           1) Остапенко Вадим Владиславович;

  2) Тимошенко Інна Олександрівна;

  3) Товстуха Ірина Олександрівна;

  4) Якименко Аліна Юріївна;

  5) Єременко Ігор Іванович.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами розгляду документів, які подані кандидатами особисто та службою кадрового забезпечення, вивчення результатів тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорення результатів усіх етапів конкурсу, проведеної співбесіди з кандидатами та обговорення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей кандидатів, членами поліцейської комісії прийняте рішення

   рекомендувати для проходження служби на посадах молодшого складу поліції в ГУНП в Сумській області наступних кандидатів:

  Поліцейський сектору реагування патрульної поліції:

  1) Валюх Валерій Вікторович (конкурс № 875);

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

   

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  2) Ілліченко Олександр Сергійович (конкурс № 875);

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  3) Кротченко Максим Ігорович (конкурс № 910);

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  4) Могиленець Світлана Віталіївна (конкурс № 875);

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  5) Подейко Олексій Олександрович (конкурс № 875);

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  6) Прохненко Максим Сергійлович (конкурс № 875);

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  7) Топчій Олег Миколайович (конкурс № 875);

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  8) Шевченко Віталій Володимирович (конкурс № 875);

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  9) Шульгін Артем Олександрович (конкурс № 875).

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  Поліцейський ізолятора тимчасового тримання (конкурс № 876):

  1) Лавриненко Марина Робертівна;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  1. Чмихалова Валерія Юріївна.

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  Поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання              (конкурс № 879):

  1) Тимошенко Інна Олександрівна;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  2) Товстуха Ірина Олександрівна;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  3) Якименко Аліна Юріївна;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  4) Єременко Ігор Іванович

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

   не рекомендувати для проходження служби на посадах молодшого складу поліції в ГУНП в Сумській області наступних кандидатів:

  Поліцейський сектору реагування патрульної поліції:

  1) Омельченко Олександр Миколайович (конкурс № 910);

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  Поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання              (конкурс № 879):

           1) Остапенко Вадим Владиславович;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

  Кандидатури, яких не рекомендовано для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський ІТТ” в ГУНП в Сумській області відсутні.

   

  ІІ. СЛУХАЛИ:

           Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”, „поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання”, „поліцейський ізолятора тимчасового тримання” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

           ВИСТУПИЛИ:

           Прокопенко Т.А., Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах молодшого складу поліції в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, у такому порядку:

  1.1. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції                (конкурс № 875):

  1) Могиленець Світлана Віталіївна;

  2) Прохненко Максим Сергійович;

  3) Подейко Олексій Олександрович;

  4) Шульгін Артем Олександрович;

  5) Топчій Олег Миколайович;

  6) Ілліченко Олександр Сергійович;

  7) Валюх Валерій Вікторович;

  8) Шевченко Віталій Володимирович.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  1.1.1. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції                (конкурс № 910):

  1) Кротченко Максим Ігорович;

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  1.2. Поліцейський ізолятора тимчасового тримання (конкурс № 876):

  1) Лавриненко Марина Робертівна;

  2) Чмихалова Валерія Юріївна.

   

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  1.3. Поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання (конкурс № 879):

  1) Товстуха Ірина Олександрівна;

  2) Якименко Аліна Юріївна;

  3) Тимошенко Інна Олександрівна;

           4) Єременко Ігор Іванович

          

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

           ІІІ СЛУХАЛИ:

  Голову поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував за результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”, „поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання”, „поліцейський ізолятора тимчасового тримання” в ГУНП в Сумській області.

   

           УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”, „поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання”, „поліцейський ізолятора тимчасового тримання” в ГУНП в Сумській області у такому порядку:

  1.1. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції                (конкурс № 875):

  1) Могиленець Світлана Віталіївна;

  2) Прохненко Максим Сергійович;

  3) Подейко Олексій Олександрович;

  4) Шульгін Артем Олександрович;

  5) Топчій Олег Миколайович;

  6) Ілліченко Олександр Сергійович;

  7) Валюх Валерій Вікторович;

  8) Шевченко Віталій Володимирович.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  1.1.1. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції                (конкурс № 910):

  1) Кротченко Максим Ігорович.

   

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  1.2. Поліцейський ізолятора тимчасового тримання (конкурс № 876):

  1) Лавриненко Марина Робертівна;

  2) Чмихалова Валерія Юріївна.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  1.3. Поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання (конкурс № 879):

  1) Товстуха Ірина Олександрівна;

  2) Якименко Аліна Юріївна;

  3) Тимошенко Інна Олександрівна;

  4) Остапенко Вадим Владиславович;

           5) Єременко Ігор Іванович

          

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

   

   

  Голова комісії:                              о/п                             В.М. Толбатов

   

  Секретар комісії         :                           о/п                             Т.А. Прокопенко

   

  Члени комісії:                                о/п                             О.М. Демченко

   

                                                           о/п                              Е.І. Пінчук

   

                                        __________о/п____________              О.В. Славгородський

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  17.04.2018                                                                                                           № 9

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  Порядок денний:

   

           1. Про результати перевірки документів, поданих кандидатами, щодо участі у конкурсі на вакантні посади „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І. СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію начальника СОВПАП УКЗ ГУНП Шосталя Є.Ю. про результати перевірки документів, поданих кандидатами, для участі у конкурсі на вакантні посади „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  У період з 02.04.2018 по 14.04.2018 СОВПАП УКЗ забезпечено приймання документів у кандидатів на службу в поліцію.

           Станом на 14.04.2018 прийнято документи на посади:

  - поліцейський сектору реагування патрульної поліції (виставлено 10 вакантних посад), зареєструвалось - 18 осіб, подали документи для участі у конкурсі – 9 кандидатів;

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Прокопенко Т.А., Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Допустити до участі в конкурсі 9 (дев’ять) кандидатів на вакантні посади „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, які відповідають вимогам частин першої, третьої статті 49 Закону України „Про Національну поліцію”:

   

  - поліцейський сектору реагування патрульної поліції:

  1) Калюжний Євген Юрійович;

  2) Омельченко Олександр Миколайович;

           3) Соколовський Євгеній Вікторович;

           4) Салівоненко Людмила Леонідівна;

           5) Труфаненко Андрій Леонідович;

           6) Матушевський Олександр Сергійович;

           7) Кротченко Максим Ігорович;

           8) Васеньов Олександр Вікторович;

           9) Шаповалова Каріна Вікторівна

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

   

   

  Голова комісії:                              о/п                             В.М. Толбатов

   

  Секретар комісії         :                           о/п                             Т.А. Прокопенко

   

  Члени комісії:                                о/п                             О.М. Демченко

   

                                                           о/п                              Е.І. Пінчук

   

                                        __________о/п____________              О.В. Славгородський

   

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  13.04.2018                                                                                                           № 8

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Пінчук Е.І., Славгородський О.В., Демченко О.М.

   

  Порядок денний:

   

  1. Проведення співбесіди з кандидатами на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  Обговорення результатів та прийняття відповідного рішення: „рекомендований” чи „не рекомендований” до проходження служби в поліції.

  2. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  3. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І. СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував перед проведенням співбесіди з кандидатами, вивчити документи кандидатів, які подані ними особисто та надані службою персоналу (кадрового забезпечення), результати тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорити результати усіх етапів конкурсу та прийняти рішення „рекомендувати” чи „не рекомендувати” до проходження служби в Національній поліції.

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Секретар поліцейської комісії Прокопенко Т.А. нагадала, що кожен член поліцейської комісії, при проведенні співбесіди, з’ясовує професійні, морально-ділові та управлінсько-організаторські здібності кандидата.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  2. Проведення індивідуальної співбесіди з кандидатами на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області, вивчення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей наступних кандидатів:

  1) Бабич Ірина Михайлівна;

  2) Галич Максим Сергійович;

  3) Гопкало Вадим Володимирович;

           4) Гуцал Віталій Михайлович;

           5) Денисенко Руслан Сергійович;

           6) Клименко Олександр Володимирович;

           7) Наумов Максим Валерійович;

           8) Овчинник Віталій Геннадійович;

           9) Семікоп Сергій Михайлович;

           10) Шаповалов Юрій Васильович.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами розгляду документів, які подані кандидатами особисто та службою кадрового забезпечення, вивчення результатів тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорення результати усіх етапів конкурсу, проведеної співбесіди з кандидатами та обговорення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей кандидатів, членами поліцейської комісії прийняте рішення

   рекомендувати для проходження служби на посадах середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області наступних кандидатів:

  1) Гопкало Вадим Володимирович;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

   

  2) Бабич Ірина Михайлівна;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      1

   

  3) Семікоп Сергій Михайлович;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  4) Денисенко Руслан Сергійович;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

   

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  5) Галич Максим Сергійович;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  6) Клименко Олександр Володимирович;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

           7) Наумов Максим Валерійович;

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  8) Овчинник Віталій Геннадійович;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

   не рекомендувати для проходження служби на посаді „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області наступних кандидатів:

  1) Шаповалов Юрій Васильович.

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

           2) Гуцал Віталій Михайлович;

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  ІІ. СЛУХАЛИ:

           Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

           ВИСТУПИЛИ:

           Прокопенко Т.А., Пінчук Е.І., Славгородський О.В., Демченко О.М.

          

  УХВАЛИЛИ:

  1. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, у такому порядку:

  1) Гопкало Вадим Володимирович;

  2) Бабич Ірина Михайлівна;

  3) Семікоп Сергій Михайлович;

  4) Денисенко Руслан Сергійович;

  5) Галич Максим Сергійович;

  6) Клименко Олександр Володимирович;

  7) Наумов Максим Валерійович;

  8) Овчинник Віталій Геннадійович.

          

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

           ІІІ СЛУХАЛИ:

  Голову поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував за результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області.

   

          

   

           УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області у такому порядку:

  1) Гопкало Вадим Володимирович;

  2) Бабич Ірина Михайлівна;

  3) Семікоп Сергій Михайлович;

  4) Денисенко Руслан Сергійович;

  5) Галич Максим Сергійович;

  6) Клименко Олександр Володимирович;

  7) Наумов Максим Валерійович;

  8) Овчинник Віталій Геннадійович.

          

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

   

   

  Голова комісії:                              о/п                             В.М. Толбатов

   

  Секретар комісії:                           о/п                             Т.А. Прокопенко

   

  Члени комісії:                                о/п                              Е.І. Пінчук

                                       

                                        ___________о/п___________              О.В. Славгородський

                                       

                                        ___________о/п___________              О.М. Демченко

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  02.04.2018                                                                                                                                 № 7

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Прокопенко Т.А.

  Секретар – Демченко О.М.

  Члени поліцейської комісії - Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  Порядок денний:

   

              1. Обрання секретаря поліцейської комісії для проведення засідання.

              2. Проведення співбесіди з кандидатами на посади молодшого складу поліції: „молодший інспектор-кінолог” та „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  Обговорення результатів та прийняття відповідного рішення: „рекомендований” чи „не рекомендований” до проходження служби в поліції.

              3. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посади молодшого складу поліції: „молодший інспектор-кінолог” та „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

              4. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади молодшого складу поліції: „молодший інспектор-кінолог” та „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І. СЛУХАЛИ:

  Інформацію Прокопенко Т.А., яка довела до присутніх, що у зв’язку з перебуванням Толбатова В.М. на лікарняному, відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку діяльності поліцейської комісії ГУНП в Сумській області (далі Порядок), затвердженого наказом ГУНП від 10.10.2016 № 1356 (зі змінами, внесеними наказом ГУНП від 25.10.2017 № 1338), обов’язки голови поліцейської комісії виконує секретар, тобто Покопенко Т.А.

  Враховуючи викладене, керуючись абзацом другим розділу ІІІ Порядку, необхідно покласти обов’язки секретаря на одного з членів комісії.

   

  ВИСТУПИЛИ:

              Пінчук Е.І., Славгородський О.В., Демченко О.М.

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Обов’язки секретаря покласти на члена поліцейської комісії Демченко О.М.

  3. Секретарю поліцейської комісії при проведенні засідання керуватись статями 51-55 Закону України «Про Національну поліцію», наказом МВС України від 25.12.2015 № 1631 «Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2016 за № 46/28179 та Порядком.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

  ІІ. СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію голови поліцейської комісії Прокопенко Т.А., яка запропонувала перед проведенням співбесіди з кандидатами, вивчити документи кандидатів, які подані ним особисто та надані службою персоналу (кадрового забезпечення), результати тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорити результати усіх етапів конкурсу та прийняти рішення „рекомендувати” чи „не рекомендувати” до проходження служби в Національній поліції.

  2. Секретар комісії Демченко О.М. довела до присутніх членів поліцейської комісії, що кандидати на посаду „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” відсутні.

  До етапу співбесіди допущено 2 (двох) кандидатів на посаду „молодший інспектор-кінолог”.

  Крім того, Демченко О.М. нагадала, що кожен член поліцейської комісії, при проведенні співбесіди, з’ясовує професійні, морально-ділові та управлінсько-організаторські здібності кандидата.

   

  ВИСТУПИЛИ:

              Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. У зв’язку з відсутністю кандидатів на посаду „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” в ГУНП в Сумській області, конкурс на заміщення вищезазначеної вакантної посади вважати закінченим.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

  3. Проведення індивідуальної співбесіди з кандидатами на посади молодшого складу поліції „молодший інспектор-кінолог” в ГУНП в Сумській області, вивчення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей наступних кандидатів:

  1) Салівоненко Людмила Леонідівна;

  2) Орел Юлія Ігорівна.

             

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

  2. За результатами розгляду документів, які подані кандидатами особисто та службою кадрового забезпечення, вивчення результатів тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорення результати усіх етапів конкурсу, проведеної співбесіди з кандидатами та обговорення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей кандидатів, членами поліцейської комісії прийняте рішення

   не рекомендувати для проходження служби на посаді „молодший інспектор-кінолог” в ГУНП в Сумській області наступних кандидатів:

  1) Орел Юлія Ігорівна;

  2) Салівоненко Людмила Леонідівна.

   

  ІІІ. СЛУХАЛИ:

              Інформацію голови поліцейської комісії Покопенко Т.А., яка запропонувала скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „молодший інспектор-кінолог” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

              ВИСТУПИЛИ:

              Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

             

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

              2. Переможці конкурсу відсутні

   

  УХВАЛИЛИ:

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

   

  Голова комісії:                                         о/п                                    Т.А. Прокопенко

   

  Секретар комісії   :                                  о/п                                    О.М. Демченко

   

  Члени комісії:                                          о/п                                     Е.І. Пінчук

   

                                                 ___________о/п___________          О.В. Славгородський

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  27.03.2018                                                                                                                                № 6

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Прокопенко Т.А.

  Секретар – Демченко О.М.

  Члени поліцейської комісії - Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  Порядок денний:

   

              1. Обрання секретаря поліцейської комісії для проведення засідання.

  2. Про результати перевірки документів, поданих кандидатами, щодо участі у конкурсах на вакантні посади: „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”, „поліцейський ізолятора тимчасового тримання”, „поліцейський-водій відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” та „поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І. СЛУХАЛИ:

  Інформацію Прокопенко Т.А., яка довела до присутніх, що у зв’язку з перебуванням Толбатова В.М. на лікарняному, відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку діяльності поліцейської комісії ГУНП в Сумській області (далі Порядок), затвердженого наказом ГУНП від 10.10.2016 № 1356 (зі змінами, внесеними наказом ГУНП від 25.10.2017 № 1338), обов’язки голови поліцейської комісії виконує секретар, тобто Покопенко Т.А.

  Враховуючи викладене, керуючись абзацом другим пункту № розділу ІІІ Порядку, необхідно покласти обов’язки секретаря на одного з членів комісії.

   

  ВИСТУПИЛИ:

              Пінчук Е.І., Славгородський О.В., Демченко О.М.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Обов’язки секретаря покласти на члена поліцейської комісії Демченко О.М.

  3. Секретарю поліцейської комісії при проведенні засідання керуватись статями 51-55 Закону України «Про Національну поліцію», наказом МВС України від 25.12.2015 № 1631 «Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2016 за            № 46/28179 та Порядком.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

  ІІ СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію начальника СОВПАП УКЗ ГУНП Шосталя Є.Ю. про результати перевірки документів, поданих кандидатами, для участі у конкурсах на вакантні посади: „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”, „поліцейський ізолятора тимчасового тримання”, „поліцейський-водій відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” та „поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  У період з 28.02.2018 по 26.03.2018 СОВПАП УКЗ забезпечено приймання документів у кандидатів на службу в поліцію.

              Станом на 27.03.2018 прийнято документи на посади:

  - поліцейський сектору реагування патрульної поліції (виставлено 10 вакантних посад), зареєструвалось - 37 осіб, подали документи для участі у конкурсі – 20 кандидатів;

  - поліцейський ізолятора тимчасового тримання (виставлено 4 вакантних посад), зареєструвалось - 9 осіб, подали документи для участі у конкурсі – 6 кандидатів;

  - поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання (виставлено 4 вакантних посад), зареєструвалось - 8 осіб, подали документи для участі у конкурсі – 8 кандидатів;

  - поліцейський-водій відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання (виставлено 2 вакантні посади), зареєструвалось - 1 особа, подали документи для участі у конкурсі – 0 кандидатів;

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Прокопенко Т.А., Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Допустити до участі в конкурсах 34 (тридцять чотири) кандидата на вакантні посади: „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”, „поліцейський ізолятора тимчасового тримання”, „поліцейський-водій відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” та „поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, які відповідають вимогам частин першої, третьої статті 49 Закону України „Про Національну поліцію”:

   

  - поліцейський сектору реагування патрульної поліції:

            1) Коваленко Ярослав Миколайович;

  2) Топчій Олег Миколайович;

  3) Прохненко Максим Сергійович;

  4) Шульгін Артем Олександрович;

  5) Спащук Іван Іванович;

  6) Єременко Ігор Іванович;

  7) Іллюченко Олександр Сергійович;

  8) Фесенко Євген Євгенович;

  9) Желєзний Євгеній Володимирович;

  10) Сурков Сергій Андрійович;

  11) Якименко Ольга Миколаївна;

  12) Подейко Олексій Олександрович;

  13) Могиленець Світлана Віталіївна;

  14) Дрозд Олександр Юрійович;

  15) Шевченко Віталій Володимирович;

  16) Валюх Валерій Вікторович;

  17) Калюжний Євген Юрійович;

  18) Труфаненко Олександр Вікторович;

  19) Сохань Денис Ігорович;

  20) Ковтун Анатолій Іванович;

   

  - поліцейський ізолятора тимчасового тримання:

              1) Линок Сергій Михайлович;

              2) Якименко Аліна Юріївна;

              3) Єременко Ігор Іванович;

              4) Чмихалова Валерія Юріївна;

              5) Линок Ганна Володимирівна;

              6) Лавриненко Марина Робертівна;

   

  - поліцейський конвойної служби ізолятора тимчасового тримання:

              1) Остапенко Вадим Владиславович;

              2) Линок Сергій Михайлович;

              3) Грабовий Сергій Миколайович;

              4) Якименко Аліна Юріївна;

              5) Товстуха Ірина Олександрівна;

              6) Єременко Ігор Іванович;

              7) Тимошенко Інна Олександрівна;

              8) Солорева Валентина Валеріївна;

   

  - поліцейський-водій відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання:

              кандидати відсутні.

              3. У зв’язку з відсутністю кандидатів на посаду „поліцейський-водій відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання” в ГУНП в Сумській області, конкурс на заміщення вищезазначеної вакантної посади вважати закінченим.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

   

   

  Голова комісії:                                         о/п                                     Т.А. Прокопенко

   

  Секретар комісії   :                                  о/п                                     О.М. Демченко

   

  Члени комісії:                                          о/п                                     Е.І. Пінчук

   

                                                 ___________о/п___________          О.В. Славгородський

   

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  20.02.2018                                                                                                                                № 5

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  Порядок денний:

   

  1. Проведення співбесіди з кандидатами на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  Обговорення результатів та прийняття відповідного рішення: „рекомендований” чи „не рекомендований” до проходження служби в поліції.

  2. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  3. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І. СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував перед проведенням співбесіди з кандидатами, вивчити документи кандидатів, які подані ними особисто та надані службою персоналу (кадрового забезпечення), результати тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорити результати усіх етапів конкурсу та прийняти рішення „рекомендувати” чи „не рекомендувати” до проходження служби в Національній поліції.

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Секретар поліцейської комісії Прокопенко Т.А. нагадала, що кожен член поліцейської комісії, при проведенні співбесіди, з’ясовує професійні, морально-ділові та управлінсько-організаторські здібності кандидата.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

  2. Проведення індивідуальної співбесіди з кандидатами на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області, вивчення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей наступних кандидатів:

  1) Усик Віталій Іванович;

  2) Пашков Олег Олександрович;

  3) Орищенко Валерій Миколайович;

              4) Прокопець Володимир Вікторович;

              5) Фоменко Антон Михайлович;

              6) Мартиненко Олександр Вікторович.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами розгляду документів, які подані кандидатами особисто та службою кадрового забезпечення, вивчення результатів тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорення результати усіх етапів конкурсу, проведеної співбесіди з кандидатами та обговорення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей кандидатів, членами поліцейської комісії прийнято рішення

   рекомендувати для проходження служби на посадах середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області наступних кандидатів:

  1) Усик Віталій Іванович;

  2) Пашков Олег Олександрович;

  3) Орищенко Валерій Миколайович;

              4) Прокопець Володимир Вікторович;

              5) Фоменко Антон Михайлович;

              6) Мартиненко Олександр Вікторович.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

              Кандидатури, яких не рекомендовано для проходження служби на посадах середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області відсутні.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

  ІІ. СЛУХАЛИ:

              Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

              ВИСТУПИЛИ:

              Прокопенко Т.А., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

             

  УХВАЛИЛИ:

  1. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, у такому порядку:

  1) Усик Віталій Іванович;

  2) Орищенко Валерій Миколайович;

  3) Мартиненко Олександр Вікторович.

              4) Фоменко Антон Михайлович;

  5) Пашков Олег Олександрович;

              6) Прокопець Володимир Вікторович;

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

              ІІІ СЛУХАЛИ:

  Голову поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував за результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області.

   

              УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади середнього складу поліції „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області у такому порядку:

  1) Усик Віталій Іванович;

  2) Орищенко Валерій Миколайович;

  3) Мартиненко Олександр Вікторович.

              4) Фоменко Антон Михайлович;

  5) Пашков Олег Олександрович;

              6) Прокопець Володимир Вікторович;

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА       4                                 ПРОТИ          0

   

   

  Голова комісії:                                         о/п                                    В.М. Толбатов

  Секретар комісії   :                                  о/п                                    Т.А. Прокопенко

  Члени комісії:                                          о/п                                     Е.І. Пінчук

                                                 ___________о/п___________          О.В. Славгородський

   

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  16.02.2018                                                                                                           № 4

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

  Начальник СОВПАП УКЗ ГУНП – Шосталь Є.Ю.

   

  Порядок денний:        

   

           1. Про результати перевірки документів, поданих кандидатами, на участь у конкурсах на вакантні посади: „молодший інспектор-кінолог” та „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

           2. Про внесення змін до складу робочих груп для забезпечення підготовки та проведення конкурсів на вакантні посади молодшого складу поліції: „молодший інспектор-кінолог”, „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” та середнього складу „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію начальника СОВПАП УКЗ ГУНП Шосталя Є.Ю. про результати перевірки документів, поданих кандидатами, для участі у конкурсах на вакантні посади: „молодший інспектор-кінолог” та „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  В період з 05.02.2018 по 16.02.2018 СОВПАП УКЗ забезпечено приймання документів у кандидатів на службу в поліцію.

           Станом на 16.02.2018 прийнято документи на посади:

  - молодший інспектор-кінолог (виставлено 4 вакантних посад), зареєструвалось - 21 особа, подали документи для участі у конкурсі – 7 кандидатів.

  - поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6 ГУНП (виставлено 1 вакантну посаду), зареєструвалось - 6 осіб, подали документи для участі у конкурсі – 3 кандидата.

   

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Прокопенко Т.А., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Допустити до конкурсу 7 кандидатів на вакантні посади „молодший інспектор-кінолог” та 3 кандидата на посаду „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” ГУНП в Сумській області, які відповідають вимогам частин першої, третьої статті 49 Закону України „Про Національну поліцію”:

  молодший інспектор-кінолог:

  1. Солорева Валентина Валеріївна        

  2. Салівоненко Людмила Леонідівна     

  3. Орел Юлія Ігорівна         

  4. Яценко Марія Сергіївна            

  5. Топчій Олег Миколайович                 

  6. Труфаненко Андрій Леонідович                 

  7. Романовський Владислав Михайлович                                                                     

   

  поліцейський-кінолог:

           1. Казанцев Євгеній Анатолійович

           2. Валюх Валерій Вікторович

           3. Труфаненко Андрій Леонідович

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

  IІ. СЛУХАЛИ:

  Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М. щодо необхідності внесення змін до складу робочих груп, які забезпечуватимуть підготовку та проведення конкурсів з метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за вакантними посадами молодшого складу поліції: „молодший інспектор-кінолог”, „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” та середнього складу „дільничний офіцер поліції” в підрозділах ГУНП в Сумській області.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Внести зміни до складу робочих груп та затвердити склад робочих груп

  для проведення конкурсу на вакантні посади молодшого складу поліції: „молодший інспектор-кінолог”, „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” та „дільничний офіцер поліції” -

  Кравченко Роман Сергійович

  Чижик Руслан Володимирович

  Корбут Олександр Валентинович

  Москаленко Дмитро Володимирович

  Мищишин Ігор Богданович

  Шелест Ігор Миколайович

  Кузьома Олександр Миколайович

  Юрій Максим Васильович

  Кусинець Ігор Іванович

  Каракуц Андрій Петрович

  Макушенко Ірина Володимирівна

  Рудняк Сергій Геннадійович

  Старостенко Павло Сергійович

  Саричев Богдан Володимирович

  Жительний Роман В’ячеславович

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

           3. Робочим групам забезпечити організацію проведення конкурсів на вакантні посади молодшого складу поліції: „молодший інспектор-кінолог”, „поліцейський-кінолог відділу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання №6” та „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області.

   

   

   

  Голова комісії:                              о/п                              В.М. Толбатов

   

  Секретар комісії         :                           о/п                              Т.А. Прокопенко

   

  Члени комісії:                                о/п                              Е.І. Пінчук

   

                                        ____________о/п__________              О.В. Славгородський

   

   

   

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  23.01.2018                                                                                                         № 3

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  Порядок денний:

   

  1. Проведення співбесіди з кандидатами на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  Обговорення результатів та прийняття відповідного рішення: „рекомендований” чи „не рекомендований” до проходження служби в поліції.

  2. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  3. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І. СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував перед проведенням співбесіди з кандидатами, вивчити документи кандидатів, які подані ним особисто та надані службою персоналу (кадрового забезпечення), результати тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорити результати усіх етапів конкурсу та прийняти рішення „рекомендувати” чи „не рекомендувати” до проходження служби в Національній поліції.

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Секретар поліцейської комісії Прокопенко Т.А. нагадала, що кожен член поліцейської комісії, при проведенні співбесіди, з’ясовує професійні, морально-ділові та управлінсько-організаторські здібності кандидата.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

  2. Проведення індивідуальної співбесіди з кандидатами на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Сумській області, вивчення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей наступних кандидатів:

  1) Лопатка Дмитро Миколайович;

  2) Кривонос Антон Сергійович;

  3) Мазний Віталій Олександрович;

          

  УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами розгляду документів, які подані кандидатами особисто та службою кадрового забезпечення, вивчення результатів тестувань, рівня фізичної підготовки, обговорення результати усіх етапів конкурсу, проведеної співбесіди з кандидатами та обговорення професійних, морально-ділових та управлінсько-організаторських здібностей кандидатів, членами поліцейської комісії прийнято рішення

   рекомендувати для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Сумській області наступних кандидатів:

  1) Лопатка Дмитро Миколайович;

  2) Кривонос Антон Сергійович;

  3) Мазний Віталій Олександрович;

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

           Кандидатури, яких не рекомендовано для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Сумській області відсутні.

   

  ІІ. СЛУХАЛИ:

           Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

           ВИСТУПИЛИ:

           Прокопенко Т.А., Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

           УХВАЛИЛИ:

  1. Скласти загальний рейтинг претендентів зі складу осіб, які були рекомендовані для проходження служби на посадах молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, у такому порядку:

  1) Кривонос Антон Сергійович;

  2) Лопатка Дмитро Миколайович;

  3) Мазний Віталій Олександрович.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

           ІІІ СЛУХАЛИ:

  Голову поліцейської комісії Толбатова В.М., який запропонував за результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції”  в ГУНП в Сумській області.

   

           УХВАЛИЛИ:

  1. За результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначити переможців конкурсу на посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Сумській області у такому порядку:

  1) Кривонос Антон Сергійович;

  2) Лопатка Дмитро Миколайович;

  3) Мазний Віталій Олександрович.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     5                          ПРОТИ      0

   

   

   

  Голова комісії:                              о/п                             В.М. Толбатов

   

  Секретар комісії         :                           о/п                             Т.А. Прокопенко

   

  Члени комісії:                                о/п                             О.М. Демченко

   

                                                           о/п                              Е.І. Пінчук

   

                                   ____________о/п__________              О.В. Славгородський

   

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  23.01.2018                                                                                                           № 2

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

  Начальник СОВПАП УКЗ ГУНП – Шосталь Є.Ю.

   

  Порядок денний:        

   

  1. Про результати перевірки документів, поданих кандидатами, на участь у конкурсі на вакантні посади „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  І СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію начальника СОВПАП УКЗ ГУНП Шосталя Є.Ю. про результати перевірки документів, поданих кандидатами, для участі у конкурсі на вакантні посади „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  В період з 09.01.2018 по 19.01.2018 СОВПАП УКЗ забезпечено приймання документів у кандидатів на службу в поліцію.

           Станом на 19.01.2018 прийнято документи на посади:

  - дільничний офіцер поліції (виставлено 15 вакантних посад), зареєструвалось - 44 особи, подали документи для участі у конкурсі – 23 кандидата.

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Прокопенко Т.А., Демченко О.М., Пінчук Е.І., Славгородський О.В.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Допустити до конкурсу 23 кандидата на вакантні посади „дільничний офіцер поліції” ГУНП в Сумській області, які відповідають вимогам частин першої, третьої статті 49 Закону України „Про Національну поліцію”:

           1) Білогай Ігор Петрович:

           2) Бабич Ірина Михайлівна;

           3) Гончарова Альона Анатоліївна;

           4) Гуцова Каріна Олегівна:

           5) Дещенко Надія Сергіївна;

           6) Ковтун Юрій Миколайович;

           7) Курило Яна Олександрівна;

           8) Калініченко Едгар Геннадійович;

           9) Калениченко Юрій Миколайович;

           10) Луб’яний Вадим Миколайович;

           11) Лямкіна Таісія Андріївна;

           12) Мельник Олександр Олександрович;

           13) Мартиненко Олександр Вікторович;

           14) Михайличенко Руслан Валерійович;

           15) Наумов Максим Валерійович;

           16) Орищенко Валерій Миколайович;

           17) Прокопець Володимир Вікторович;

           18) Пашков Олег Миколайович;

           19) Радченко Михайло Володимирович;

           20) Руденко Олексій Михайлович;

           21) Тищенко Тетяна Олегівна;

           22) Усик Віталій Іванович;

           23) Якименко Ольга Миколаївна.

   

   

   

  Голова комісії:                              о/п                              В.М. Толбатов

   

  Секретар комісії         :                           о/п                              Т.А. Прокопенко

   

  Члени комісії:                                о/п                              О.М. Демченко

   

                                                           о/п                              Е.І. Пінчук

   

                                        __________о/п__________         О.В. Славгородський

   

   

   

  ПРОТОКОЛ

  засідання поліцейської комісії

  Головного управління Національної комісії в Сумській області

   

  05.01.2018                                                                                                           № 1

   

  м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, каб. 301

   

  Присутні члени поліцейської комісії:

  Голова – Толбатов В.М.

  Секретар – Прокопенко Т.А.

  Члени поліцейської комісії - Демченко О.М., Пінчук Е.І.

  Начальник СОВПАП УКЗ ГУНП – Шосталь Є.Ю.

   

  Порядок денний:        

   

  1. Про внесення змін до складу робочих груп для забезпечення підготовки та проведення конкурсів на вакантні посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” та середнього складу „дільничний офіцер поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  2. Про результати перевірки документів, поданих кандидатами, на участь у конкурсі на вакантні посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

   

  I. СЛУХАЛИ:

  Інформацію голови поліцейської комісії Толбатова В.М. щодо необхідності внесення змін до складу робочих груп, які забезпечуватимуть підготовку та проведення конкурсів з метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за вакантними посадами молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” та середнього складу „дільничний офіцер поліції” в підрозділах ГУНП в Сумській області.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Внести зміни до складу робочих груп та затвердити склад робочих груп:

  Відповідальна особа за проведення конкурсу за вакантними посадами молодшого складу поліції: „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” та „дільничний офіцер поліції” – Шосталь Євгеній Юрійович.

  Консультант для вводу анкет – Кандибей Вікторія Ігорівна

  Консультант для підготовки відповідей по e-mail – Кандибей Вікторія Ігорівна, Шосталь Євгеній Юрійович.

  Оператор для вихідних дзвінків - Кандибей Вікторія Ігорівна, Шосталь Євгеній Юрійович.

  Адміністратори у відділах поліції – Лубинець Олег Вікторович

  Орач Оксана Володимирівна

  Сорокопуд Юрій Михайлович

  Цебенко Костянтин Сергійович

  Івашина Андрій Вікторович

  Іваненко Олександр Васильович

  Пахомова Тетяна Іванівна

  Сірий Андрій Григорович

  Синюка Олеся Анатоліївна

  Дженай Марина Миколаївна

  Мартиненко Олена Миколаївна

  Новік Руслана Іванівна

  Полозок Любов В’ячеславівна

  Бражник Юлія Сергіївна

  Будиш Павло Олександрович

  Анякін Максим Миколайович

  Терещенко Марина Володимирівна

  Бурдюг Тетяна Миколаївна

  Члени робочої групи

  (для проведення конкурсу на вакантні посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” та „дільничний офіцер поліції”) -

  Кравченко Роман Сергійович

  Чижик Руслан Володимирович

  Корбут Олександр Валентинович

  Москаленко Дмитро Володимирович

  Мищишин Ігор Богданович

  Шелест Ігор Миколайович

  Кузьома Олександр Миколайович

  Юрій Максим Васильович

  Кусинець Ігор Іванович

  Каракуц Андрій Петрович

  Саричев Богдан Володимирович

  Жительний Роман В’ячеславович

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

           3. Робочим групам забезпечити організацію проведення конкурсів на вакантні посади молодшого складу поліції „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” та „дільничний офіцер поліції” в ГУНП в Сумській області.

   

   

  ІІ СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію начальника СОВПАП УКЗ ГУНП Шосталя Є.Ю. про результати перевірки документів, поданих кандидатами, для участі у конкурсі на вакантні посади: „поліцейський сектору реагування патрульної поліції в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

  В період з 27.12.2017 по 05.01.2018 СОВПАП УКЗ забезпечено приймання документів у кандидатів на службу в поліцію.

           Станом на 05.01.2018 прийнято документи на посади:

  - поліцейський сектору реагування патрульної поліції (виставлено 17 вакантних посад), зареєструвалось - 20 осіб, подали документи для участі у конкурсі – 8 кандидатів;

   

  ВИСТУПИЛИ:

  Прокопенко Т.А., Демченко О.М., Пінчук Е.І.

   

  УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома та виконання.

  2. Допустити до конкурсу 8 кандидатів на вакантні посади: „поліцейський сектору реагування патрульної поліції” ГУНП в Сумській області, які відповідають вимогам частин першої, третьої статті 49 Закону України „Про Національну поліцію”:

  1) Лопатка Дмитро Миколайович;

  2) Комар Віталій Сергійович;

  3) Кривонос Антон Сергійович;

  4) Мазний Віталій Олександрович;

  5) Прохненко Максим Сергійович

           6) Романовський Владислав Михайлович;

           7) Шкиль Віталій Сергійович;

           8) Соколовський Євгеній Вікторович.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  ЗА     4                          ПРОТИ      0

   

   

   

  Голова комісії                                         о/п                            В.М. Толбатов

   

  Секретар комісії                                               о/п                            Т.А. Прокопенко

   

  Члени комісії                                                       о/п                            О.М. Демченко

   

                                                                                             о/п                            Е.І. Пінчук